A Escola Infantil de Vilar de Santos ten como principios fundamentais: 

1.- Aprendizaxe individualizado: 

Dende a escola sabemos da importancia da individualidadede cada neno e nena. Do acompañemento as necesidades de cada persoa.  

Por iso, dende o primer momento, no momento da chegada, no período de acollemento na escola, lle porporcionamos un espazo físico e emocional que acolla a súa individualidade.   

Máis adiante unha vez, sexamos referentes de apego (baseándonos na teoría de apego de Bowlby) para os nenos e nenas, comenzamos cas propostas de actividades educativas. Tendo presente para elo o momento evolutivo no que estén as crianzas.  

Para levar a cabo estas propostas utilizaremos a observación diaria na aula e os cambios no entorno próximo que serán o eixe da programación e contribuirán ó aprendizaxe significativo dos contidos. Un exemplo significativo para a nosa comarca é as propostas do Entroido.

2.- Movemento libre: 

Nestes primeiros anos de vida as crianzas necesitan moverse con liberdade para coñecer así as posibilidades do seu corpo, para desenrolarse física e socialmente. Basándonos na pedagoxía Pikler e na psicomotricidade vivenciada de B. Aucouturier acompañamos aos nenos e nenas facilitando recursos e materiais para deixar libertade. E polo tanto, permitindo maior autonomía das crianzas.

3.- Entornos preparados:  

Contar con espazos preparados según as necesidades das crianzas é unha das nosas máximas por iso, tendo en conta a referentes como Rebeca e Mauricio Wild e as pedagoxías de Reggio Emilio, Pikler e Montessori, os espazos dentro da escola están baseados no desenrolo evolutivo dos nenos e nenas. 

Nesta línea atópase unha da proposta que levamos a cabo habitualmente e que corresponde coas instalacións de xogo, basadas no mestre Javier Abad.

4.- Colaboración:  

Neste punto destacamos a colaboración coa familia e ademáis a colaboración con outros proxectos ou doutras persoas da nosa contorna. 

  • Colaboración coas familias: A importancia desta colaboración, ademáis de recollela na lei, é prioritaria para a nosa escola. Xa que somos conscientes que todas aspersoas que colaboran na crianza dos nenos e nenas deben remar no mesmo sentido. Con esta idea de colaboración real, e de tender pontes para o crecemento das crianzas, as familias forman comunidade educativa no centro participando nas actividades.  

Un exemplo desta participación foi acercar ó centro as historias das mulleres da súa familia e as fotos delas para poder celebrar así o Día da Muller Traballadora (iste ano 2021 enviando estes materiais por mail debido a situación que estamos a vivir). 

  • Colaboración con outros proxectos: Dende a escola sabemos da importancia de que as crianzas se podan relacionar con outras persoas, da riqueza persoal e cultural que este tipo de colaboración lles aporta. Por elo, se desenrolan actividades co Centro de Día de Vilar de Santos, onde as personas maiores, que tanta sabiduría teñen, tantos coñecementos da nosa cultura, do noso entorno, llas transmiten ás crianzas. 

(iste ano 2021 soamente podemos facer intercambio de materiais feitos en días sinalidos, como o Nadal). 

  • Colaboración ca veciñanza da comarca: Contar ca colaboración das persoas da zona, dos coñecementos, das súa experiencia fai que a escola se enriquezca todavía máis.  

Neste ano contamos coa colaboración de Manuel Fontemoura que lles enviou as consignas do Entroido e Samuel Formoso o que nos aportou o seu coñecemento envíandonos nomes das aves que habitan a Lagoa.

5.- Contacto co entorno:  

Queremos que o entorno próximo da escola sexa un entorno coñecido para as nosas crianzas por eso estamos atentas dos cambios que se van producindo para levalos á escola. 

Ademais, contamos con unha zona exterior, unha zona especialmente importante xa que somos conscentes e defensoras dos beneficios deste entorno para as crianzas. Somos conscentes da importancia no desenrolo infantil e da riqueza que lles aporta as persoas. Para elo, temos como referentes experiencias doutros países e mesmos en España de bosque-escola, e contando como pedagogos de cabeceira a Katia Hueso e Heike Freire. 

Para saír a este espazo da escola contamos con roupa axeitada que lles permite experimentar con libertade e seguridade. As crianzas teñen contacto todos os días ca natureza e disfrutan do entorno o aire libre.

6.- Xogo espontáneo: 

A pesar que o pomos no último lugar de esta lista, é o máis importante dentro da escola, para a infancia.  

O xogo, como ben din pedagogos como Francesco Tonucci ou mestras como Gema Cotallo, é o traballo máis importante da infancia. É onde as crianzas experimentan todas as facetas da súa vida, tanto persoal como para iniciarse na relación cos seus iguais. A través do xogo descobren moitos conceptos novos: grande/pequeno, lixeiro/pesado, as diferentes cores,…. E o máis importante experimentan as relacións cos seus iguales: empezan a darse conta que queren algo que ten outro neno ou nena, que precisan de outra crianza para levantar algo pesado, … xogan con posibles situación da vida.